Pel·lícula

Una vocació poc còmoda
One thousand Times Goodnight

© Marcus Bleasdale

Veure One Thousand Times Goodnight (Mil Vegades Bona Nit), tot i no ser una pel·lícula extraordinària, serveix per allunyar la vocació del fotoperiodista d’aquells estereotips que la converteixen en una professió atractiva per l’aparent esperit d’aventura i risc.
El film, inspirat en el treball del britànic Marcus Bleasdale, explica que ser fotoperiodista de guerra és una opció de vida no gens còmoda. I això es pot extrapolar a qualsevol altre camp del periodisme, en què els professionals perden una gran part de la seva estabilitat quotidiana en favor d’un bé comú.
Anar a l’Àfrica a fotografiar campaments de refugiats o investigar un cas de corrupció de la banca europea impliquen un procés farragós, carregat de sacrificis físics i mentals i d’incomoditats que de vegades no compensen qualsevol elogi final o èxit editorial.
Ser fotoperiodista fa plorar, angoixar, estressar i atemorir, tot i que també fa viure!

No hi ha articles més antics
No hi ha articles més recents